Literatura

 1. Ewa Kurek, Zaporczycy, Lublin 1995
 2. Zaporczycy. Realcje, oprac. E. Kurek, t. I, Lublin 1997; t. II, 1998; t. III, 1998; t. IV, 1999; t. V, 1999.
 3. Piotr Zwolak, My z oddziałów Zapory…, Lublin 1999.
 4. Marian Pawełczak, Wspomnienia “Morwy”, Lublin 1997.
 5. “Zaporowcy” przed sądem UB, oprac. H. Pająk, Lublin 1997.
 6. Akcje oddziałów “Zapory” w tajnych raportach UB-MO, oprac. H. Pająk, Lublin 1996.
 7. Adam F. Baran, Pseudonim “Zapora”. Mjr cc. Hieronim Dekutowski (1918-1949), Staszów 1996.
 8. Rafał Wnuk, Lubelski okręg AK, DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000.
 9. Idem, Działalność zbrojna oddziałów partyzanckich Armii Krajowej 8 PP Leg., Lublin 1992.
 10. Zdzisław Broński “Uskok”, Pamiętnik, red. S. Poleszak, Warszawa 2004.
 11. Ireneusz Caban, 8 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej. Organizacja i działania bojowe, Warszawa 1994.
 12. Ewa Kurek, “Zaporczycy 1943-1949” wydanie II - ocenzurowane - Lublin 2005
 13. Ewa Kurek,“Zaporczycy w fotografii 1943-1963” - Wydawnictwo CLIO - Lublin
 14. Szymon Nowak,“Oddziały Wyklętych” - Wydawnictwo Fronda