Powrót podziemnej armii, czyli pierwsze publiczne świętowanie niezłomnych, wyklętych żołnierzy

KAZIMIERZ DOLNY 1996 19 maja 1945 roku, w sobotę przed Zielonymi Świętami, wybrane drużyny plutonów „Ducha”, „Jura” i „Renka” z oddziału AK majora cc „Zapory” zaatakowały posterunek MO w Kazimierzu Dolnym, który już od dawna dawał się we znaki zarówno partyzantom, jak i okolicznej ludności. Posterunek mieścił się nieopodal rynku, w prywatnym domu Kifnerów. Jego … Read more

Wspomnienia Mariana Pawełczaka ps. „MORWA”

Niniejszym tekstem zaproponuję Państwu wyjątkowo ciekawą książkę będącą wzruszającymi wspomnieniami Mariana Pawełczaka ps.”Morwa”, żołnierza cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps.”Zapora”. Książkę tą otrzymałem od córki autora, pani Alicji Skalskiej, za co serdecznie jej dziękuję. Pana Mariana Pawełczaka poznałem 11 Listopada 2009 roku w Tarnobrzegu, gdzie przybył razem z członkami Stowarzyszenia AK-WiN Zgrupowania cc mjr „Zapory” z … Read more

Książka: Oddziały wyklętych

Żołnierze oddziałów wyklętych. Za życia pozostający zwykle w cieniu swoich dowódców, lecz równi im męstwem, duchem i patriotyzmem. Przez wiele lat pozostawali na marginesie życia. Ich dramatyczne losy, arcytrudne ludzkie wybory dopiero teraz stają się nam coraz bardziej znane i coraz bliższe. Książka zawiera historię działań 22 oddziałów antykomunistycznej partyzantki, kilkadziesiąt mało znanych, oryginalnych fotografii, … Read more

Wydobycie z dołów hańby

7 marca 1949 roku mjr Hieronim Dekutowski ps.”Zapora”, kapitan Stanisław Łukasik ps.”Ryś”, porucznik Roman Groński ps.”Żbik”, porucznik Edmund Tudruj ps.”Mundek”, porucznik Jerzy Miatkowski ps,”Zawada”, porucznik Arkadiusz Wasilewski ps.”Biały ,oraz Tadeusz Pielak ps.”Junak” wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie wydanym 15 listopada 1948 roku zostali zamordowani w mokotowskim więzieniu.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tarnobrzeg 1 marca 2014

Uroczystość zorganizował Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości, Klub Gazety Polskiej, oraz Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Obchody odbyły się pod pomnikiem cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps.”Zapora”, który powstał w 2009 roku dzięki staraniom Klubu Gazety Polskiej noszącego imię mjr. Hieronima Dekutowskiego ps.”Zapora”.Licznie przybyli na uroczystość mieszkańcy Tarnobrzega na otwarcie uroczystości odśpiewali Hymn Państwowy. Okolicznościowe słowo … Read more

Wieczór Pamięci – Jan Żaryn

W dniu 8 marca na zaproszenie Klubu Gazety Polskiej w Berlinie gościł prof.Jan Żaryn, który wygłosił prelekcję na temat “Żołnierzy Wyklętych”.Poczesne miejsce w tym wystąpieniu zajęły dziewczęta i kobiety działające w strukturach państwa podziemnego, między innymi Aniela Życzyńska ps.“Ania”, której losy zostały opisane na niniejszej stronie internetowej przez Bogusława Szwedo.Spotkanie rozpoczęło się występem artystycznym,tematycznie nawiązującym … Read more

Panny wyklęte

23 lutego 2014 r. kibice w Kielcach podczas meczu Korony Kielce-Zagłębie Lubin zaprezentowali wspaniałą oprawę nawiązującą do zbliżającego się ‘‘Dnia Żołnierzy Wyklętych”. Tym razem akcent położyli na „Panny Wyklęte”, które wniosły wielki wkład w walce z okupantem niemieckim i sowieckim, pracując jako łączniczki i sanitariuszki. Symbolem ich jest Danuta Siedzikówna ps.”Inka” oraz opisane na tej … Read more

„Zapora” był tym, który żołnierzy wyklętych wyprowadzał z dołu hańby

Podczas konferencji w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki, pełnomocnik IPN ds. poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego dr Krzysztof Szwagrzyk, poinformował, że „szczątki „Zapory” zostały wyniesione z Łączki jako pierwsze. Był tym, który Żołnierzy Wyklętych wyprowadzał z tego dołu hańby”. Latem 2012 roku szczątki majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” odnaleziono w dole nr 16 … Read more